Lễ Tro – Thứ Tư 22/02/2023 – Ngọc Mạch

20/02/2023 Vũ Quyết

Giờ Lễ: Lễ Tro – Thứ Tư 22/02/2023

+ Tại giáo xứ Ngọc Mạch, có 3 Thánh Lễ, vào các giờ sau:

  • Lễ 1: 5h30 sáng
  • Lễ 2: 5h30 chiều
  • Lễ 3: 7h00 tối

+ Tại giáo họ Kim Hoàng: có 1 Thánh Lễ, lúc 7h00 tối.

THỨ TƯ LỄ TRO

– Khởi đầu mùa Chay.
– Làm phép tro và xức tro.
– Ăn chay và kiêng thịt.

Tro hôm nay được đốt từ những lá đã được làm phép trong Lễ Lá năm trước. Trong Thánh Lễ, sau bài Tin Mừng và bài giảng, thì làm phép tro và xức tro. Vì vậy, bỏ phần Sám Hối ở phần đầu Thánh Lễ.

MÙA CHAY

“Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành Lễ Vượt Qua. Phụng vụ mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu, cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập Đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối.” (AC 27).

  1. Về luật giữ chay và kiêng thịt

Ngày giữ chay và kiêng thịt: Giáo Luật, điều 1251, dạy “thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh, phải giữ chay và kiêng thịt”.

Tuổi giữ chay: Giáo Luật, điều 1252, dạy “mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi, thì phải giữ chay”; và Giáo Luật, điều 97 khoản 1, quy định: “Ai đã được 18 tuổi tròn, mới là thành niên”.

Tuổi kiêng thịt: Giáo Luật, điều 1252, dạy “buộc những người từ 14 tuổi tròn”.

  1. Về Thánh Lễ

Trong Thánh Lễ, không đọc “Al-lê-lui-a” mỗi khi gặp.

Trong các Lễ trọng và Lễ kính, đọc Kinh Vinh Danh.

Khi cử hành bí tích Hôn Phối, trong Thánh Lễ cũng như ngoài Thánh Lễ, vẫn đọc lời cầu chúc hôn, nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (OCM 11).

Các ngày Chúa Nhật Mùa Chay, cấm cử hành Thánh Lễ nào khác, kể cả Lễ an táng.

Ban Truyền Thông

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *