Giáo xứ Ngọc Mạch

Địa chỉ: 357 Xuân Phương – Nam Từ Liêm – Hà Nội
Điện Thoại Văn Phòng Giáo Xứ Ngọc Mạch: 097.830.1952
Email Ban Truyền Thông Giáo Xứ Ngọc Mạch: bttngocmach@gmail.com