CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH 2023 tại Giáo Xứ Ngọc Mạch

03/04/2023 Vũ Quyết
1. Thứ Hai đến Thứ Tư Tuần Thánh (03-05/04/2023)
– 05h30: Thánh Lễ
– 18h00: Ngắm đứng 15 sự thương khó Chúa Giêsu
– 19h00: Thánh Lễ
2. Thứ Năm Tuần Thánh – 06/04/2023
– 18h00: Ngắm đứng 15 sự thương khó Chúa Giêsu
– 19h00: Thánh Lễ Tiệc Ly
– 20h15 – 23h15: Chầu Thánh Thể (các hội đoàn thay nhau chầu)
3. Thứ Sáu Tuần Thánh – Giữ Chay – 07/04/2023
– 19h00: Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu
4. Thứ Bảy Tuần Thánh – Canh Thức Vọng Phục Sinh – 08/04/2023
– 05h30: Đi Đàng Thánh Giá
– 20h30: Thánh Lễ Canh Thức Vọng Phục Sinh
5. Chúa Nhật Phục Sinh – 09/04/2023
– Các thánh lễ như các Chúa Nhật: 7h00, 10h00, 17h00, 19h00
⚠️ Lưu ý:
Giáo xứ không nhận giữ xe ô tô trong ba ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7.
Xin anh chị em đi ô tô tự chủ động chỗ gửi xe bên ngoài Nhà thờ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *